عایق کاری کف پارکینگ در طبقات

چنانچه کف پارکینگ در طبقات شسته می شود در این صورت عایق کاری آن الزامی است . روش عایق کاری همانند سایر کف ها می باشد . فقط باید توجه داشت که لایه های عایق در کف پارکینگ ها زیر فشار بیشتری قرار می گیرد و از این رو تعداد لایه های بیشتری برای عایق کاری لازم است .

برای عایق کاری کف پارکینگ ها می توان از ایزوگام یا قیرگونی و آسفالت استفاده نمود . رزین اپوکسی نیز گزینه قابل توجه ای است