فرایند تولید ایزوگام

  • بر مبنای  نوع محصول (تک لایه یا دو لایه) تیشو و پلی آستر وارد تشتک قیر می‌گردند.
  • با مواد پرایمری یا قیر دمیده آغشته می‌گردد.
  • ضخامت لایه توسط مجرای خروجی تعبیه شده در بالای تشتک قیر تنظیم میگردد.
  • ورق آلومینیم  آغشته به مواد، چسبیده و وارد حوض آب می‌گردد.
  • لایه پس از طی حوض آب و عبور از بین غلطکها سرد میگردد
  • پلاستیک پشته لایه  اضافه می‌گردد .
  • لایه ساخت شده وارد آسانسور ذخیره‌سازی میگردد.آسانسور باعث ذخیره‌سازی موقت لایه در دستگاه، و جلوگیری از
  • توقف در خط تولید می‌شود. فن‌های خشک‌کننده، عملیات خشک کردن ایزوگام را انجام می‌دهند.
  • در پایان وارد رول کن می‌گردد . در اندازه  ده متر روی میله‌ای مخروطی شکل، رول و توپ میگردد.
  • بعد از آن لایه بریده و توسط پرتاپ‌کننده به بیرون پرتاپ می‌گردد.