ایزوگام فلاورباکس و روف گاردن

ایزوگام و روش آب بندی فلاورباکس، باغچه ، روف گاردن
ایزولاسیون و عایق بندی فلاورباکس، باغچه ، روف گاردن
جهت آب بندی و ایزولاسیون و عایق بندی فلاورباکس، باغچه ، روف گاردن که سطح نهایی آن خاک می باشد و داخل آن گل و گیاه کاشته شده است

ابتدا باید خاک داخل آن تخلیه شود که دسترسی به سطح اتکا اصلی سازه فراهم شود اگر زیر خاک باغچه از عایق های سنتی قدیمی مانند :

لایه ایزوگام کار شده بود آن لایه نیز باید برداشته شود زیرا نمی توان از محصولات شرکت NSG مستقیم روی سطح لایه ایزوگام کار کنیم ( به دلیل اینکه ایزوگام پایه نفت و محصولات شرکت NSG پایه آب می باشد)

بعد از برداشت وپاکسازی آلاینده های باقی مانده روی سطح و حمل نخاله آن اگر قسمت های معیوب و متخلخل وجود داشته باشد با استفاده از ملات ساخته شده محصول NSG N50 آن قسمت را تعمیر می کنیم (مانند ماهیچه کشی ها ، نقاط سست)

ایزولاسیون باغچهبعد از تعمیر قسمت های متخلخل یک لایه ملات پلاستر سیمانی با استفاده از محصول NSG B70 روی سطح اجرا می کنیم که آن لایه هم یک سطح یک دست برای ما فراهم می کند (نرمه کشی) هم به عنوان زیر سازی لایه اصلی ایزولاسیون ما محسوب می شود

بعد از اجرای محصول B70 محصول Z90 بر روی سطح اجرا می شود ابتدا محصول Z90 را با آب ۱ به ۱ (۱ واحد آب + ۱ واحد Z90 ) ترکیب میکنیم و طی ۲ مرحله بر روی سطح اجرا می کنیم تا جذب اولیه بر روی سطوح انجام شود

بعد از اجرای پرایمر محصول Z90 با استفاده از این محصول دوغاب می سازیم (۱ واحد Z90 + ۱ واحد آب + ۱ واحد سیمان + ۲ واحد پودر سنگ ) دوغاب ساخته شده را نیز ۲ دست روی سطح اجرا میکنیم که بین اجرای دو دست دوغاب از توری های پلیمری به اسم توری های NSG PLC استفاده میکنیم

زیرا این توری با تنش های کششی و خمشی سازه بازی میکند و مانع از شکست ، ترک خوردگی لایه ایزولاسیون می شود (دور لوله های تعبیه شده ، محل اتصال کف به دیواره ، کنج ها ، ماهیچه ها و درز های اجرایی)

و در مرحله آخر مجدد محصول Z90 را با آب ترکیب کرده (۱واحد محصول nsg z90 + 1 واحد آب) و به صورت رزین ۲ دست روی تمام سطوح اجرا میکنیم (همان ۲ دست اول تکرار می شود ). سطح ما از لحاظ مقاوم سازی ، ترمیم و ایزولاسیون بسیار مطلوب است و آماده استفاده می باشد.