عایق کاری کف و بدنه استخرها و منابع آب

عایق کاری کف و بدنه استخرها و منابع آب :عایق کاری و کف بدنه استخر ها با ایزوگام یا قیرگونی به منظور جلوگیری از گریز آب و هدر رفتن آن و تخریب انجام می شود . و در مواقعه ای لازم می باشد که ارتفاع و در نتیجه فشار آب زیاد باشد . عایق کاری استخرها و منابع آب بیشتر با منابع قیری ، ندرتا با فلزات و بعضی مواقع با رزین های پلیمری مانند رزین اپوکسی انجام می گیرد .

روش عایق کاری مانند دیوار زیر زمین و بام می باشد . رنگ آمیزی بدنه استخر با رنگ ضد آب به عنوان یک اقدام اضافی و احتیاطی مفید است .

دیدگاهتان را بنویسید