عایق کاری درز های انبساط در بام ، نما و کف طبقات

درزهای انبساط باید مطابق نقشه های جزئیات اجرا شده و در محل بام ، نما های بوران گیر و کف طبقاتی که امکان شستشو یا جریان آب در آنها امکان دارد ، کاملا درز بندی و عایق شود . عایق بندی رطوبتی درزهای انبساط در بام و کف طبقات با ورقهای مسی یا فولادی گالوانیزه یا در مورادی از انواع ماستیک یا لاستیک انجام می گیرد .

بهترین مصالح برای عایق کاری درزهای نما ماستیک یا نوارهای لاستیکی است و چنانچه روی آنها با مصالح فلزی پوشانده شود اطمینان بیشتری برای عدم نفوذ آب به عمل می آید .

دیدگاهتان را بنویسید