عایقکاری کف ها با قیرگونی یا ایزوگام

عایقکاری کف ها با قیر و گونی ، انواع مشمع ، و مقوای قیر اندود ، مواد پلاستیکی ، آسفالت ماستیک و ایزوگام بر روی قشری از بتون یا اندود ماست سیمان اجرا می شود .

دیدگاهتان را بنویسید