عایقکاری زیرزمین با قیرگونی و ایزوگام

معمولی ترین عایق کاری برای دیوار زیرزمین استفاده از قیر و گونی یا ایزوگام است .عایق کاری زیرزمین  مانند عایق بام اجرا شود . ترتیب عایق کاری قائم ، باید از بالا به پایین باشد. لایه های گونی یا ایزوگام طوری روی هم قرار گیرند که رطوبت نتواند از زمین به داخل دیوار زیر زمین نفوذ کند .

دو روش برای عایق کاری دیوار زیر زمین متداول است :

1- روش اول در مواقع ای استفاده می شود که عمق زیر زمین کم و خطر ریزش خاک اطراف زیرزمین وجود نداشته باشد . در این روش ابتدا تیغه محافظ عایق اجرا شده . و روی آن ملات ماسه سیمان و عایق قائم انجام و سپس دیوار اصلی زیرزمین اجرا می شود .

2 – روش دوم که مخصوص زمین های ریزشی و عمق های زیاد است ابتدا عایق افقی زیر دیوار زیر زمین را اجرا می کنند و پس از دیوار سازی پشت آنرا با ملات ماسه سیمان اندود نموده و بعد از عایق کاری اقدام به ساختن تیغه محافظ عایق می کنند .

 

دیدگاهتان را بنویسید