آسفالت

آسفالت ماده ای ترکیبی است که از مخلوط کردن شن و ماسه و قیر ساخته می شود .

زیر سازی و اجرای صحیح عملیات آسفالت توسط اکیپ  دستی  و ماشن آلات اتوماتیک راه سازی با تضمین و مهمتر از آن نظارت صحیح بر اجراء آن می باشد ، که بر عهده کارشناسان با سابقه شرکت می باشد .